Basics of Life

Basics of Life

574 0

Deel 1 : De Taal van het Lichaam


Opeenvolgende energetische sessies, die je een  eenvoudige, grondige basis geeft voor te “zijn”, “ wat je bent”.
ENERGIE, energie in beweging.
Om dit te ervaren en meteen ook in een andere wereld te stappen, dienen we te beginnen met ons lichaam energetisch te activeren en kennis te hebben van haar/zijn taal. Het lichaam spreekt de taal van de innerlijke mens. Alles wat je in je leven hebt meegemaakt is vastgelegd in de structuren die nu de vorm en conditie van jouw lichaam bepalen. Het is daardoor het complete levensboek van jouw mens-zijn tot nu toe. Het lichaam spreekt niet in gebeurtenissen of in feiten; het spreekt in gevoelens en het beschikt over een groot arsenaal van mogelijkheden om die gevoelens naar buiten toe kenbaar te maken.  

We spreken Nederlands, misschien ook  Frans, Engels, Duits en wie weet Chinees en Arabisch…
Via allerlei kanalen…mail, whatsapp, telegram, messener sms, …verbinden we ons en communiceren we met de hele wereld…
De basis, communicatie met ons “Zelf” via het “Lichaam” hebben de meesten van ons echter niet meegekregen.
Hiervoor dienen we in de energetische wereld te duiken en ons te verdiepen in de meridianen ( de banen van energie die door ons lichaam stromen) . Een handleiding van de meridianen met informatie over welbepaalde punten zijn “BASICS”.
De mind “, wat we niet zijn” , is door het gebrek aan aandacht voor “ wat we wel zijn”, krachtig geworden en heeft het overgenomen, ….we zijn in ons hoofd, denken beland en basis “ body-feeling” is voor velen een  hele vage herinnering geworden.   De mind is niet onze vijand, het is onze vriend, die duidelijk laat zien wat we niet zijn…het zijn wij die hem/haar macht geven, verkeerd interpreteren en ernaar luisteren….en ja…op waanzin volgt macht en macht geeft waanzinnige situaties, gebeurtenissen….oorlog is hier een voorbeeld van. Die enkel zal stoppen als we de interne vrede vinden en vol – ledig of beter nog, ledig - vol “ zijn”.
 
Back to BODY- FEELING.
Om volledig in ons lichaam aanwezig te zijn en de “BODY-FEELING” aan te gaan, dienen we eerst onze krachtcentrale , KI-Punt ( zone/punt die zich drie platte vingers onder de navel bevindt) te activeren .
Ook het bewust  aanwezig zijn in onze Vertikale As ( verbinding aarde - , hemel energie) is “ BASIC”.
 
Om te transformeren  dienen we de kennis van “De Elementen” tot ons te nemen. Aarde, Metaal, Water, Hout en Vuur. De elementen zijn verbonden met organen, windrichtingen, seizoenen, zintuigen, anatomie, kleuren, een bepaalde energie,….
Een verstoring in één van de elementen, verstoord alle elementen zodanig dat het cruciale evenwicht dat nodig is om te transformeren naar “ BODY-FEELING” niet mogelijk is.  Men kan dan wel een glimp opvangen, hoe de nieuwe wereld eruit ziet, voelt, de verstoring van het element , trekt je echter weg en voor je het weet beland je in je vertrouwde oude wereld met je welgekende oude patronen.
Veranderen, bewustzijn van een bepaald gedrag en hier aan werken….is oppervlakte werk…
Basis is de elementen in evenwicht brengen ….zodat je niet hoeft je best te doen om te veranderen, je aan te passen….Het evenwicht zelf, brengt je bij wie , wat je bent .
 
“BASIC” is dan ook dat we op een andere manier gaan communiceren.
Hierover later meer.
En mocht je heel nieuwsgierig zijn, kan je onder “Nieuwe vorm van communicatie” in mijn blog op www.zonvanaandacht.be mijn ervaringen lezen over de verkenning van het instrument ….
Het instrument helpt je draden (issues) op te sporen en te voltooien.
Jouw specifieke energie wordt helder en transformatie van "ik" naar "wij" volgt.
 
Last but not least !
Toegang tot het onderbewuste, het luik van je eigen kelder vinden en openen is “BASIC”.
Ook hierover wens ik later uitgebreid informatie te geven.
 
 
Waar gaat het nu eigenlijk over?
Een uit het leven gegrepen voorbeeld, laat wellicht een belletje rinkelen…
Iemand met een over empathisch gedrag die snel helpende is….
Als een bepaald gedrag “te” is, richt dit schade aan jezelf en anderen toe;
Resultaat  je belandt in verdriet en/of boosheid….en verliest energie.
Iemand met dit gedrag heeft veel hartenergie (element Vuur) in combinatie met actie, die voortkomt uit de leverenergie (element Hout) ….mooi, niet ?
Als deze twee energieën echter niet in evenwicht zijn met het element “ aarde”, wat een harmoniserende, langzame energie is, verbonden met de organen maag en milt….gaat de persoon met vuur vaak te snel in het leven, voelt steeds wat een ander voelt, kan niet bij zijn eigen gevoelens blijven, sluit “Body-Feeling” af en gaat regelrecht over z’n eigen, maar ook over andermans grenzen heen ( Heeft die andere persoon, wel om hulp gevraagd? Wil die andere wel dat jij voor hem/haar voelt? Als iemand valt, wordt ie vaak sterker door zelf weer op te staan,  het feit dat je ongevraagd helpt of beter nog dat jij voor hem/haar opstaat (haha), maakt zwak).
Dan kan je gaan leren je grenzen te bewaken, minder te voelen wat een ander voelt en meer wat je zelf voelt….blablabla…een lange weg ….met veel je best doen en waakzaamheid …
Je kan ook gewoon je element “aarde “ voeden, zodat je mooie gave ”empathie” in meer traagheid en “Body -Feeling” neergezet wordt vanuit een groter bewustzijn en aanwezig zijn in je eigen lichaam. Grenzen zijn dan een evidentie en je zal To The Point wel of niet actie ondernemen vanuit Buik – Hart – Hoofd.
Het punt “maag 39” , het punt van de ZEFDESTRUCTIE, zal dan aandacht krijgen, geopend worden en doorvoeld.
Door je ZELFDESTRUCTIE aan het licht te brengen, te erkennen, aanvaarden , de pijn, het verdriet…te voelen, word je energie weer sterk, gaat ie weer stromen.
Punt 4 op de Dikke Darm , EIGENWAARDE, zal ook onder de loep komen, zodat het lichaam ook daar kan laten voelen wat de mind heeft bewerkstigd. Het element Metaal brengt ook een wat koelere energie , dat helpt om te vertragen.
Bovendien is metaal een verspreidende energie die ervoor zorgt dat de empathie zich niet beperkt tot één of enkele personen, wat soms ook eindigt in druk, en wel tot nut is voor de hele mensheid en aarde.
Galblaas 24, dient zich dan wellicht ook aan….het element HOUT.  Door een onevenwicht waaruit “TE” voortvloeit, begint het lichaam klachten en pijnen te vertonen.  Wat de mens dan maar al te vaak doet is de verantwoordelijkheid bij het lichaam leggen en geïrriteerd zijn dat het lichaam niet werkt zoals het hoort.  Galblaas 24 is het punt van DE VERANTWOORDING NEMEN VOOR JE EIGEN PIJN .  Erkennen, aanvaarden…voelen tot de bodem en dan wordt wat zwak is vanzelf sterk.
 

                     

IINHOUD :
-------------
Activatie KI-PUNT
Vertikale As
Studie ELEMENT AARDE
MAAG meridiaan 
Verkenning oa.
- Punt VAN GEVOELIG ZIJN ( wel over gevoelens praten , ze niet volledig durven voelen en laten zien)                          
 - Punt VAN JE GAVEN EN TALENTEN WILLEN ZIEN EN WAARDEREN                         
 - Punt VAN DE INNERLIJKE RUST (onrust in je dragen)                       
- Punt VAN DE VERGEVING (Jezelf /anderen niet vergeven)                           
- Punt VAN GEAARD ZIJN (niet geaard zijn)                           
- Punt VAN DE PERFECTIE                            
- Punt VAN ZELFDESTRUCTIE                           
 - Punt VAN ZELFMEDELIJDEN (Het moeilijk hebben met jezelf)
De verkenning is op eigen lichaam .
 
MILT Meridiaan
Verkenning oa.
-Punt VAN DE TWIJFEL (Steeds opnieuw twijfelen)
-Punt VAN (negatieve)AANDACHT VRAGEN
-Punt VAN DE EENZAAMHEID
-Punt VAN DE GEWOONTEN
-Punt VAN ZELFVERTROUWEN
De verkenning is op eigen lichaam.

 

Gevolgd door het element METAAL, dikke darm, long meridiaan  ; WATER, blaas en nier meridiaan, HOUT EN VUUR.
 

 Leven vanuit je VERTIKALE AS in een DYNAMISCH EVENWICHT met een actieve KRACHTCENTRALE geeft je de mogelijkheid om verstoringen te detecteren , evenwicht te herstellen, noden te kenen , in te vullen.....een keuze te maken uit het grote gama van mogelijkheden en hiermee je eigen veld te vullen...
Manifesteren is de "easy" next step. 
 
Interesse?
Graag een mailtje of sms (0499 42 35 50).
 
        De sessies kunnen apart gevolgd worden...bij voorkeur ,opeenvolgend, allemaal natuurlijk.
        Indien er een wens is voor daguren....vanaf vijf personen mogelijk 
        Privé sessies voor BASICS OF LIFE, NIEUWE VORM VAN COMMUNICATIE, TOEGANG TOT HET ONDERBEWUSTE mogelijk

        Vragen en/of voorstellen....0499 42 35 50
 

Print