Inge Neumann

De vraag " Wat is het instrument ? "
Is me de laatste dagen meermaals gesteld.
Ga m'n best doen ...maar de woorden die nu volgen kunnen het instrument niet omvatten.
Het is enkel je eigen ervaring via de verkenning van het instrument die de betekenis ervan meer helderheid geeft.
Het instrument is de materialisatie van de frequentie Vrede, Verbinding, Vrijheid in de vorm van speelse tools, gebaseerd op codes, die je de ruimte en tijd geven om tijdens een gesprek bewust te worden van wat " aanwezig" is. Te voelen wat er in jezelf gebeurd, te voelen wat er om je heen gebeurd.

Wat niet in vrede is , komt aan het licht.

De tools geven je de vrijheid om toe te laten wat zich aandient in het hier en nu, dit te verkennen, te doorvoelen en het een stem te geven. Hoe de bal verder rolt , is steeds een unieke beleving...
Iedereen zijn bewustwordingsproces is authentiek en heeft zijn eigen ritme en timing.

Meer info vind je op de FB groep

Dieper Reflexief Leven

Wordt vervolgd

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment