Inge Neumann

Vervolg....
Wat een bevrijding!
Het instrument ( de nieuwe vorm van communiceren) hanteert vastgestelde codes die geuit worden in de vorm van tekens.
Zo is er een code die voor stilte staat.
Dit betekent dat je een welbepaald teken geeft wanneer je in een gesprek even stilte wenst.
Ideaal voor mij als ik tijdens een gesprek druk of spanning voel om zo in stilte de ruimte te nemen en toe te laten wat zich aandient .  M'n energetische zintuigen ( helder weten, voelen, zien....) geven dan de nodige inzichten.
Er is ook een code die me de kans geeft om te zeggen wat er op dat moment in me omgaat. Zo bevrijdend dat ik er dan gewoon mag zijn met de spanning die zich aandient en krijg wat ik nodig heb nl. stilte zodat er ruimte is voor verdieping.
Wordt vervolgd....

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment