Inge Neumann

Na drie verkenningen van het instrument met als thema:
1 . Hoe ervaar ik het instrument
2. Geld
3. Wat betekent het instrumentvoor mij?

ben ik verwonderd
- over de heldere inzichten van een complex issue in m'n leven
- over m'n intuïtie ( energetische zintuigen) die aanzienlijk is aangescherpt.
- over gesprekken die plaatsvinden vanuit de verbinding buik/hart/hoofd
- over de voelbare resonnantie tijdens gesprekken die een onmiddelijk transformatieproces in gang zet in m'n lichaam, energie.
- over het zien van oneindig veel mogelijkheden
- over het ervaren van intens veel " KI DO MA" 's m.a.w . de juiste woorden, op de juiste moment op de juiste plaats ...met manifestatie en synchronisiteit die daaruit voortvloeid.

Dankbaar dat het instrument op m'n pad is gekomen... voelt als het ontbrekende stukje van de sleutel, die ik reeds had .

De sleutel om het slot te openen van de enkelband die aan m'n ene been zit dat zich nog in het oude tijdperk bevindt en onvermijdelijk de oude structuren in m'n lichaam staande houdt. Ook al stellen ze, na jaren energetisch werk en een groei in bewustzijn, niet veel meer voor...met het instrument komt alles aan het licht.

Het andere been is onderzoekend, verkennend in een nieuwe wereld, tijdperk en ook al op vele vlakken er heel vertrouwd mee.

Zo zalig om met de codes en tekens de kans te krijgen om een oude manier van communiceren te ontleren en open te staan voor nieuw....

Nieuw? Voelt als een opfrissing van een herinnering.

Wordt vervolgd....

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment