Inge Neumann

Onze oude manier van communiceren is vlot, snel, kent weinig of geen stiltes, over het algemeen spontaan en is verweven met sturing, hiërarchie, controle , de verbinding met het lichaam ....buik/hart/hoofd op één lijn is zelden of niet aanwezig.....gevoelswereld komt zo goed als niet aan bod. En ook voor velen hun stem niet laten horen.
Na een gesprek heb je dan maar al te vaak tijd nodig om te bekijken wat er juist gezegd is en wat het met je gedaan heeft....
Velen van ons zijn reeds uit dit oude gestapt met één been en verkennen meer verbinding, stilte...gevoel in een gesprek.
De nieuwe vorm met het instrument voelde voor mij in het begin wat onwennig aan ...daar m'n vlotheid, spontaniteit werd tegen gehouden door het aanleren van de codes en tekens.

Hou niet zo van regeltjes...

Werd me echter bewust dat de codes gewoon " life principals" zijn die Vrijheid geven.
En dat het instrument de frequentie van " Vrede " is en me met stem Verbindt met mezelf en iedereen en alles om me heen op basis van Vertrouwen. 
In de nieuwe vorm is geen sturing, hiërarchie, geen controle, geen macht..
Wat er nog van het oude aanwezig is komt aan het licht ...wordt toegelaten, aanvaard en losgelaten....

Daar stroom " ik" van

En geniet van de zee ( Wij)

Wordt vervolgd...

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment