Inge Neumann
/ Categories: Blog, It's Time

"Meer over de oerkracht" heb ik m'n vorig artikel beloofd….

Je oerkracht kan je je voorstellen als een vulkanische kracht die zich onderaan in je buik bevindt. En daar je uit zo'n tachtig procent water bestaat is het een vulkaan temidden van een oceaan.
Het is een kracht die zich ten volle uit op cruciale momenten bvb. als je leven in gevaar is , bij het op de wereld zetten van een kind, …
Indien je interesse toont in deze kracht , ze gaat verkennen en leert beheren dan is ze een fantastische meerwaarde in je leven.

Alle martial arts (Judo, Karate, Akido,…) zijn gebaseerd op het activeren van je oerkracht en die leren beheren. Het beheer is uiterst belangrijk, daar ze anders te pas en te onpas in emotionele situaties de overhand neemt en zo ook schade aan je omgeving en andere mensen kan aanrichten. Weet je ze te richten, kan je ongelofelijke zaken verwezenlijken, net zoals men in de Karate met één handslag een steen doormidden klieft. Bewust worden van je oerkracht , ze activeren en beheren geeft je bovendien een sterke fundering . Vertrouwen , respect, openheid, vriendelijkheid, grenzen stellen in het dagdagelijkse leven zijn daar oa. een uiting van. Het is de fundering die je hart nodig heeft om zich veilig te voelen en het hoofd en het ego op z'n plaats te houden. Als er weinig of geen krachtige fundering is , neemt het hoofd de leiding en laat het hart maar zelden aan bod komen.

De plaats waar de oerkracht zich bevindt, wordt in het project "To The Point" het Ki-punt genoemd en gezien als onze batterij, onze levensenergie, het is onze kracht waar alles uit ontspringt. In het oosten is deze kennis eeuwen oud en het woord Ki heeft dan ook door de eeuwen heen in boeken, trainingen, cursussen zoveel aandacht gekregen dat het woord "KI" op zich reeds veel kracht in zich heeft.

www.tothepoint.world KI-training voor bedrijven

www. zonvanaandacht.be KI-training voor particulieren

P.s. Je hoeft geen Karate Kid talenten te hebben voor een Ki-training, ook niet lenig te zijn of een speciale outfit aan te trekken.

Een training bestaat uit inzichten in combinatie met hele eenvoudige lichaamsoefeningen.

Print
Rate this article:
3.3

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment