Inge Neumann

Stijgende Schumann frequenties
Wat betekent dat voor de mens ?

Aanvankelijk 7,83 Hz
Van 2014 tot 2017...metingen van 25 Hz
2019 pieken van boven de 100 Hz....

De Schumann resonantie, ook wel de hartslag van de aarde genoemd, die vroeger 7, 83 Hz was, kwam overeen met onze Alpha hersengolven, die ons in een staat van ontspanning en alertheid liet vertoeven.
Als het menselijke brein, volgens neurowetenschappers, langdurig wordt blootgesteld aan frequenties van meer dan 36 Hz dan raakt het menselijke systeem nerveus en gestresd
Zoals we uit de wetenschap weten geldt : hoe hoger de frequentie , des te gevarieerder en rijker de informatie die deze frequenties met zich meedragen.
De hogere Bèta hersengolven tot 38 Hz brengen je in een staat van paraatheid, alertheid, overleving. Hier geraakt een mens gespannen van en krijgt stress.
De Gamma hersengolven , die twee keer zo hoog kunnen zijn dan de Bèta frequenties dragen geen enkele informatie meer met zich mee van overleving, wel brengen ze je in een staat van hoger bewustzijn, liefde en compassie.( mededogen).
Als wij in goede fysieke , mentale, psychische, emotionele....gezondheid willen vertoeven
dienen wij in resonantie te blijven met de aarde.
En als die haar frequentie verhoogt, wij dat ook doen.

Dit weten met je hoofd...is een beginHet hele lichaam laten volgen....
is
DE UITDAGING

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment