Inge Neumann


 

Gezondheidsproblemen bij afwwezigheid van de Schumann - golven

Schumann heeft een experiment uitgevoerd om te zien wat de invloed is van de aardfrequentie op de mens.

Hiervoor heeft hij een ondergrondse betonnen bunker laten bouwen en uit metingen bleek dat er geen aardfrequentie aanwezig was. Studenten, die jong en gezond waren, hebben zich vrijwillig laten opsluiten in de bunker en dit gedurende enkele weken. Alle voorzieningen waren aanwezig, zodat hun dagelijks leven zich kon afspelen in de bunker. Na enige tijd vertoonden de studenten klachten die gingen van hoofdpijn tot geheugenverlies, verteringsproblemen, alsook emotionele en psychische stoornissen. Wanneer men met een machine de Schumann resonantie in de bunker bracht, zonder dat de studenten hiervan wisten, verdwenen hun klachten in een mum van tijd.

Wordt vervolgd...

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment