Inge Neumann

Info

Hersengolven zijn kleine elektrische stroompjes die gemeten worden in frequenties. Die frequenties zijn meetbaar via het aantal golfjes of trillingen per seconde, uitgedrukt in Hertz.

Er zijn diverse golven :
Delta -golven ( 1-3 hertz) ze komen voor bij baby's en kinderen tijdens diepe slaap
Thèta-golven (4 - 8 hertz) komen voor net na de slaap en net voor het in slaap vallen , ze geven creativiteit en een goede emotionele verbinding en intuïtie
Alpha-golven (7 - 12 hertz) geven ontspanning en alertheid
SMR - golven (12 -16 hertz) Senso Motorische Ritme golven, deze golven geven fysieke rust en sensomotorisch bewustzijn
Bèta - golven ( 16 - 38 hertz) het overlevingssyndroom , de mens is dan gespannen , nerveus en het geheugen werkt minder goed
Gamma - golven ( 38 - 80 hertz) deze golven zijn verbonden met cognitieve opdrachten van hoog niveau.

Wordt vervolgd...

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment