Inge Neumann

Info

Wij mensen zijn energetische wezens en op atoomniveau opgebouwd uit elektrische - magnetische pulsen. Alles wat bestaat is elektromagnetisch, zo ook de aarde en alles heeft een trilling, een frequentie die gemeten kan worden in Hertz.
In 1952 bepaalde professor Schumann samen met Dr.Herbert König dat de frequentie van de aarde 7,83 Hertz was, die werd later door tal van wetenschappers bevestigd.
Dr. König ontdekte dat er een duidelijk verband is tussen de frequentie van de aarde ( Schumann resonantie) en de hersenritmes, meer bepaald de Alpha - golven, een frequentie in de hersenen die 7 - 12 hertz bedraagt en een toestand van ontspanning en alertheid geeft aan de mens.

Wordt vervolgd met meer info over de golven
 

Print
Rate this article:
No rating

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment