Inge Neumann

Is leeg
Een kanaal
Heeft geen zijtakken meer
Noch wieren
Richt zijn kruin rechtstreeks naar het licht
Schiet deze krachtige energie de aarde in
De boom haalt energie uit de kern, 1 D
Brengt deze naar de wortels, 2 D
Hier zoekt de boom water en mineralen
Om sterk en recht te groeien in 3 D

De boom wordt meer en meer
Naar het licht getrokken
De kruin spreidt zich verder uit.

Alle goddelijke vormen en dimensies
Trillen samen op de extase van de boom.

De boom is de nauwste parallel van het plantenrijk met de mens.
Bomen kunnen niet in het rond bewegen. 
Elke gedijende boom heeft zijn eigen heilige plaats ontdekt.
De mens kan van heilige plaats naar heilige plaats gaan.
We kunnen overal waar we willen bewust onze verticale as zijn.

Wordt vervolgd.....

Print
Rate this article:
3.0

Comment

You are replaying to

Your comment was added, but it must be approved first.

Please enter your name
Please enter your email adress Please enter valid email adress
Please enter a comment
Please solve Captcha.
Add Comment